Gimv provides growth capital to machine vision specialist One of A Kind Technologies

(dutch version below)

Gimv acquires a majority-stake in One of A Kind Technologies (OOAKT), alongside its two founders. This transaction reflects the company’s strategy to invest in people and structure ahead of its future growth, as well as to finance buy & build opportunities.

One of A Kind Technologies (OOAKT) was founded in 2012 by Alex Kind and Richard Vialle. Two acquisitions formed the basis of the current activities. Since its foundation OOAKT grew into a specialist that develops, builds and sells machine vision solutions such as inspection systems for food and pharmaceutical packaging amongst others.

Machine vision encompasses all applications in which a combination of hardware (sensors, lasers, smart camera’s,…) and software provide operational guidance to devices in the execution of their function. By using machine vision technology, machines are enabled to artificially see and make decisions. Typical applications are quality inspection, guidance for robots, measurement and identification. Machine vision is at the heart of industry 4.0. In this world, traceability, regulation, in-line inspection and efficiency are of utmost importance. For customers, this means increased productivity due to automation, improved product quality and safety and more consistent inspection resulting in useful data for enhanced quality analysis and predictive measures (forecasting, predictive maintenance).

The company, which employs more than 85 people, mostly engineers, is headquartered in Eindhoven (NL) and has a worldwide blue-chip customer base. OOAKT nurtures a culture of commitment and customer centricity, while innovation is in its DNA.

Winner FD Gazellen Awards

In 2016 and 2017 it won the FD-Gazellen Award for fast growing midsize companies. In 2017 One of A Kind Technologies was also selected as one of the eight New Champions by the FD newspaper as one of the most innovative and promising companies of The Netherlands.

The ambition is to triple revenues in 5 years time by executing a well-defined expansion strategy in machine vision systems and modules. Buy-and-build opportunities will provide additional growth.

Alex E. Kind, CEO and co-founder of OOAKT, explains: “The past six years we have proven to be a successful high tech growth company.
Together with the entire team we have established strong momentum with sustainable markets worldwide.
We will now be able to step-up our investments in our focused and pro-active R&D, sales and customer services.
We are proud that Gimv supports our strategy and platform, our team and the enormous potential ahead.
We believe to have secured with Gimv a trustworthy partner that will make us stronger, not only financially but also in the process of growth, professionalization and internationalization.”

Nick Medaer, Partner in Gimv’s Smart Industries platform, adds: “Machine vision is at the core of our Smart Industries-focus.
It plays a crucial role in industry 4.0 to improve efficiency, automate and increase quality.
The combination of deep technology knowhow and two very ambitious and dynamic entrepreneurs driving the company forward is a great basis for further growth.
We are very happy to be part of the future of OOAKT”.

No further details will be disclosed.

ABOUT GIMV
Gimv is a European investment company with over three decades experience in private equity. Listed on Euronext Brussels, Gimv currently manages around 1.6 billion EUR of investments in about 54 portfolio companies who jointly realise a turnover of more than 2.5 EUR billion and employ over 14 000 professionals.

As a recognized market leader in selected investment platforms, Gimv identifies entrepreneurial and innovative companies with high-growth potential and supports them in their transformation into market leaders. Gimv’s four investment platforms are: Connected Consumer, Health & Care, Smart Industries and Sustainable Cities. Each of these platforms works with a skilled and dedicated team across Gimv’s home markets of the Benelux, France and DACH and can count on an extended international network of experts.

More information on Gimv can be found on www.gimv.com.

Gimv verwerft een meerderheidsbelang in One of A Kind Technologies (OOAKT), naast de twee oprichters. Deze transactie weerspiegelt de strategie van de onderneming om – anticiperend op haar toekomstige groei – te investeren in mensen en structuur, naast het financieren van buy-and-build-mogelijkheden.

One of A Kind Technologies (OOAKT) werd in 2012 opgericht door Alex Kind en Richard Vialle. Twee overnames liggen aan de basis van de huidige activiteiten. OOAKT is sinds haar oprichting uitgegroeid tot een specialist die oplossingen voor machine vision ontwikkelt, bouwt en verkoopt, zoals inspectiesystemen voor onder andere voedingsmiddelen en farmaceutische verpakkingen.

Machine vision omvat een breed spectrum van toepassingen waarbij apparatuur wordt aangestuurd door een combinatie van soft- en hardware (sensoren, lasers, slimme camera’s…). Machines uitgerust met dit soort technologie kunnen kunstmatig zien en autonoom beslissingen nemen. Typische toepassingen zijn het aansturen van robots, het uitvoeren van kwaliteitsinspecties, metingen en identificaties. Machine vision vormt de kern van Industry 4.0, een wereld waarin traceerbaarheid, regulering, in-line inspecties en efficiëntie van het grootste belang zijn. Voor klanten van OOAKT betekent dit een hogere productiviteit door automatisering, een verhoogde en meer gegarandeerde productkwaliteit en meer consistente inspecties, wat op zijn beurt nuttige data oplevert voor betere kwaliteitsanalyses en proactieve maatregelen (prognoses, voorspellingen van onderhoud).

Het bedrijf telt meer dan 85 werknemers, voornamelijk ingenieurs, heeft haar hoofdzetel in Eindhoven (NL) en kan trots zijn op een klantenbestand van blue chip-bedrijven wereldwijd. OOAKT koestert een cultuur van commitment en klantgerichtheid en heeft innovatie in haar DNA zitten. In 2016 én 2017 won het de FD Gazellen Award voor snelgroeiende ondernemingen. In 2017 werd OOAKT door Het FD gekozen als een van de acht Nieuwe Kampioenen, een award voor de meest innovatieve en veelbelovende bedrijven van Nederland.

De ambitie is om de omzet in 5 jaar tijd te verdrievoudigen door de implementatie van een welomlijnde groeistrategie. Buy-and-build-opportunities moeten voor additionele groei zorgen.

Alex Kind, CEO en medeoprichter van OOAKT, legt uit: “De afgelopen zes jaar hebben we bewezen dat we een succesvol high-tech groeibedrijf zijn. Samen met het hele team hebben we wereldwijd een sterk momentum gecreëerd binnen duurzame markten. De samenwerking met Gimv stelt ons in staat om onze investeringen in onderzoek- & ontwikkeling, verkoop- en services nog verder op te voeren. Het is fijn dat Gimv onze strategie, ons platform en ons team ondersteunt. We kijken ernaar uit samen het enorme potentieel van OOAKT waar te maken. We geloven dat we in Gimv een betrouwbare partner hebben gevonden die ons sterker zal maken, niet alleen financieel maar ook in het groeiproces, de verdere professionalisering en de internationalisering.”

Nick Medaer, Partner in het Smart Industries-platform van Gimv, voegt hier nog aan toe: “Machine vision is een van de domeinen waarop we met ons Smart Industries-team focussen. Het speelt een cruciale rol in Industry 4.0 om de efficiëntie te verbeteren, te automatiseren en de kwaliteit te verhogen. De combinatie van diepgaande technologische kennis en twee zeer ambitieuze en dynamische ondernemers is een geweldige basis voor verdere groei. We zijn erg blij om deel uit te maken van de toekomst van OOAKT”.

Er worden geen verdere details bekendgemaakt.

OVER GIMV
Gimv is een Europese investeringsmaatschappij met 38 jaar ervaring in private equity. Het bedrijf is genoteerd op Euronext Brussel en beheert ongeveer 1,6 miljard EUR aan investeringen in 54 portefeuillebedrijven die samen een omzet van meer dan 2,5 miljard EUR realiseren en ruim 14 000 professionals tewerkstellen.

Als erkend marktleider in geselecteerde investeringsplatformen identificeert Gimv ondernemende en innoverende bedrijven met een groot groeipotentieel en begeleidt ze in hun transformatie tot marktleiders. De vier investeringsplatformen zijn: Connected Consumer, Health & Care, Smart Industries en Sustainable Cities. Elk van deze platformen werkt met een bekwaam en toegewijd team in de thuismarkt van Gimv (Benelux, Frankrijk en Duitsland) en kan rekenen op een uitgebreid internationaal netwerk van deskundigen.

Meer informatie over Gimv vindt u op www.gimv.com.

Share this article: